Väntan…

20 Jul 2014

Lite smått drygt, fått besked precis att starten blir framflyttad minst 30 minuter, mest sannolikt 45 minuter. Extremt varmt och håller oss i skuggan! Nummerlappen är på och allt är iordning, hoppas jag:)