Svensk Cykling anser att cykelutredningen är en besvikelse

6 Nov 2012

Idag överlämnade den särskilde utredaren Cyklingsutredningen till regeringen. Under nästan två år har utredaren arbetat med detta och skulle föreslå ändrade regler i syfte att öka cyklingen och göra den säkrare.

”Det var knappast en genomgång av gällande rätt och ett påstående om att ’allt är ganska bra som det är’ som vi hade hoppats på”, säger en besviken Klas Elm som är ordförande på Svensk Cykling.

Klas Elm fortsätter, ”Utredningens förslag är lätträknade och lama. De för helt enkelt inte utvecklingen framåt.”

Enligt Svensk Cykling kommer ändå två positiva förslag från utredaren, bilister skall få väjningsplikt mot cyklister vid vissa särskilda cykelöverfarter samt möjligheten att införa cykelfartsgator.

”Men det är många fler förslag som vi saknar”, fortsätter Klas Elm. Till exempel särskilda vägmärken som tillåter cykling mot enkelriktat, tillåten högersväng trots stoppskylt eller rött ljus, mopedförbud på cykelvägar och en separering av gång och cykelbanor.

”Vill vi ha en ökning [av cyklingen] måste cyklingen prioriteras högre – vad gäller resurstilldelning, markanvändning och i trafiksystemen”, avslutar Klas Elm.

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.