Canyon återvinner din cykel

Fakta 14 Feb 2013

Recycling processMiljötänk och återvinning tar allt större plats i vår vardag och inget ont i det. Nu har även tyska Canyon tagit till sig av Recycling trenden (ursäkta den dåliga ordvitsen, men vi var tvungna).

Företag har nu öppnat upp Europas första industriella återvinningsanläggning av kolfiber i Wischhafen. Där återvinns kolfiberspill som kommer från tillverkningen av Canyons cyklar.

Under utvecklingen och tillverkningen av kolfiberramar bildas en hel del kolfiberspill. Framför allt är det under själva utvecklingen där det tas fram prototyper av olika delar av ramen, men också ramar som skadas under transporten eller monteringen tas tillvara. Även ramar som skadats vid exempelvis en olycka kan återvinnas.

Experter har också lyckats utveckla återvinningsprocessen så att man genom upphettning av kolfibern utan syretillförsel kan återvinna själva fibern utan att skada dess egenskaper och därigenom återanvända den till nya högteknologiska produkter.

Vi vet också sedan tidigare att Trek haft liknande system i sin tillverkningsprocess i USA, men Canyon är alltså den första Europeiska tillverkaren att anamma systemet.